Friday, May 18, 2012

Nasihat Imam Jaafar Shadiq
“Agama itu adalah nasehat.” Kami bertanya, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin umat Islam dan orang-orang biasa.” (HR. Muslim). Dari hadist ini bisa mengetahui jikalau agama itu nasihat. Artinya, inti dari agama adalah nasihat. Nasihat, untuk siapapun dia. baik pejabat tinggi atau rakyat jelata. Untuk mahasiswa ataupun pekerja, untuk pegawai ataupun pengusaha. Untuk semuanya. Sesuai dengan Firman Allah S.W.T :

Surat adz dzariyat ayat 55 yang berbunyi

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ 


“tetap berilah peringatan, karena peringatan itu BERMANFAAT BAGI ORANG-ORANG BERIMAN”

Nasihat Imam Jaafar Shadiq kepada Sufian Ats-Tsauri :

Ayahku telah mendidiku dengan tiga perkara dan melarangku dengan tiga perkara . Adapun tiga perkara tersebut didik kepadakubahawa beliau telah berkata kepadaku : "wahai anakku  , barangsiapa yang bersubahat dengan orang yang melalkukan keburukan nescaya dia tidak akan selamat , barangsiapa yang tidak menuniakan kata-katanya nescaya dia akan menyesal dan barangsiapa yang memasuki pintu keburukan nescaya dia akan di fitnah."


Dan tiga perkara yang dilarang oleh ayahnya :
1. Bersahabat dengan orang yang suka mendengki nikmat yang diterima oleh orang lain.

2. Ia merungut jika di timpa suatu musibah .

3. Orang yang suka memperkatakan tentang keburukan orang lain . 


Ini tidak dapat di ragukan mengenaikehebatan dan kehormatan Imam Jaafar Shadiq . Sehingga Imam Abu Hanifah Nu'man Bin Tsabit berkata  :

" Jika tidak kerana dua tahun bersama Imam Jaafar Shadiq , maka akan binasalah Nu'man"No comments:

Post a Comment